Zajem in pretvorba


  • digitalizacija papirnate dokumentacije
  • digitalizacija vseh računalniških izpisov
  • elektronsko podpisovanje in časovno žigosanje elektronskih dokumentov
  • fleksibilno določanje kriterijev za iskanje


Upravljanje


  • enostavno iskanje in pregled
  • orodje za načrtovanje procesov
  • fleksibilno določanje pravic


Arhiv


  • klasifikacijski načrt
  • formati za dolgoročno hrambo
  • roki hrambe


assorted files